เครื่องปั่นไฟ ราคาเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องปั่นไฟดีเซลขนาดเล็กราคา

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

รีวิว ตัวอย่างรูป เครื่องปั่นไฟ Generator

ราคาเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่  เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก  เครื่องปั่นไฟดีเซลขนาดเล็กราคา
ราคาเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่   เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก  เครื่องปั่นไฟดีเซลขนาดเล็กราคา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เครื่องปั่นไฟ ราคาเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องปั่นไฟดีเซลขนาดเล็กราคา

เครื่องปั่นไฟฟ้า "วินเจ็น" เครื่องปั่นไฟฟ้าคุณภาพ ราคาถูกใจ บริการ 24 ชม.
ติดต่อ คุณโสภณ 027294630/0817252802  เครื่องปั่นไฟ
Website : เครื่องปั่นไฟฟ้าวินเจ็น  เครื่องปั่นไฟ ราคาเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่  เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก


> หลักการทำงาน  เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ เป็น เครื่องกลที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงาน ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกกว่า ฟิลด์ และส่วนที่สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์ ใน เครื่องปั่นไฟ กระแสตรง ฟิลด์จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ อาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอาเมเจอร์ สามารถเป็นได้ทั้งส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่หมุน โดยในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก จะสามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และอาเมเจอร์หมุน แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะสร้างได้แต่แบบอาเมเจอร์อยู่กับที่เท่านั้น เพราะจะมีปัญหาน้อยกว่า แรงดันที่เกิดขึ้นใน เครื่องปั่นไฟ จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญสองตัวคือ ความเร็วรอบและเส้นแรงแม่เหล็ก ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นได้โดย การปรับความเข้มของสนามแม่เหล็ก และเพิ่มความเร็วรอบของ เครื่องปั่นไฟ แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับการเพิ่มแรงดันโดยการเพิ่มความเร็วไม่ สามารถที่จะทำได้ เพราะจะทำให้ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สามารถทำได้เพียงการปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กเท่านั้น เครื่องปั่นไฟ

>ประเภท เครื่องปั่นไฟฟ้า
เครื่องยนต์ส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาประกอบเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเครื่องยนต์แบบ สแตนด์บาย โดยทั่วไปแล้วประเภทของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เครื่องสแตนด์บาย คอนทินิวอัส และ ไพรม์พาวเวอร์ เครื่องปั่นไฟ
1.เครื่องแบบสแตนด์บาย เครื่องปั่นไฟ
นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานแบบสำรองในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีที่ไฟฟ้าหลักไม่สามารถจ่ายได้ตามปกติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสแตนด์บายจึงเป็นที่นิยมใช้ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า สนามบิน โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม รีสอรท์ บริษัท อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ รวมไปถึงฟาร์มต่างๆด้วย และวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทนี้จึงไม่แพงมากถ้าเทียบกับอีก 2 ประเภท ส่วนมากแล้วต้นกำลังของเครื่องยนต์ประเภทนี้เป็นต้นกำลังดีเซล เครื่องปั่นไฟ
2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประเภทคอนทินิวอัส เครื่องปั่นไฟ
เป็นเครื่องประเภทที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานต่อเนื่องตามต้องการ ซึ่งแน่นอนว่าเครื่องประเภทนี้ต้องการบำรุงรักษาในเชิงป้องกันมากเป็นพิเศษ เพราะอาจจะต้องใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในฟาร์มหมูบางแห่งนั้นเครื่องยนต์ประเภทนี้ได้ถูกนำไปให้งานนานต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในฟาร์มทั้งหมดแทนไฟฟ้าหลวง โดยมีต้นกำลังเป็นแก๊สชีวะภาพ สร้างบ่อมักแก๊สจากมูลสัตว์ไว้ในฟาร์มเอง 1 สัปดาห์หยุดใช้งาน 1วันเพื่อทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน วัสดุอุปกรณ์ของเครื่องยนต์และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นจึงต้องเป็นวัสดุที่ดีกว่า ทำให้ราคาแพงตามไปด้วย เครื่องปั่นไฟ
3.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทเบส เครื่องปั่นไฟ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประเภทนี้ เป็นเครื่องที่ใช้เป็นกำลังไฟฟ้าหลัก สามารถใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดชั่วโมงในการทำงาน พิกัดกำลังของเครื่องจะต้องรับภาระเป็น 70% ของเครื่องชนิด Standby และ 60% ของเครื่อง Continuous Type ดัง นั้นหากมีความจำเป็นจะต้องเลือกเครื่องประเภทนี้แล้วจะต้องแจ้งให้ผู้ออก แบบทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้นำข้อมูลไปประกอบการออกแบบให้ถูกต้อง เครื่องประเภทนี้มักจะใช้ในเกาะ หรือสถานที่ไฟฟ้าชั่วคราว เครื่องปั่นไฟ

>การเลือกขนาดเครื่องปั่นไฟฟ้า
การเลือกขนาดเครื่องปั่นไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานที่ใข้ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกเพราะถ้ามากเกินไปทำให้สิ้นเปลื้องโดยเปล่าประโยชน์ หากขนาดเล็กเกินไปอาจไม่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ เครื่องปั่นไฟ

>การคำนวณหาขนาดที่เหมาะสมของ เครื่องปั่นไฟ
แรงดันไฟฟ้า คือ ความสามารถในการผลักดันให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า โดยปกติ แรงดันไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปจะอยู่ที่ 220V ไฟบ้าน(1เฟส) 380Vไฟโรงงาน (3เฟส) เครื่องปั่นไฟ
กระแสไฟฟ้า คือ อิเล็กตรอนในตัวนำไฟฟ้ามีหน่วยเป็น แอมแปร์ (Ampere)
วัตต์ คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากกำลังไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างอื่น(W)
เควีเอ คือ หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าจ่ายให้โหลด เป็นผลคูณของกิโลโวลท์( KVA)
ความถี่ คือ การสลับขั้วกระแสไฟฟ้าใน 1 วินาที โดยส่วนมากจะอยู่ที่ 50 รอบต่อวินาที (Hz)

แรงดันไฟฟ้า = Voltage (V)
กระแสไฟฟ้า = Ampere(A)
วัตต์ = Watt (W)
เควีเอ = Kilovolt x ampere (KVA)
ความถี่ = Hertz (Hz)
สูตรการหาค่า 1 KVA = 800 watt
800 watt / 220 volt = 3.6 ampere
>ตัวอย่างการคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าของ เครื่องปั่นไฟ สำหรับไฟฟ้า 220Vไฟบ้าน เครื่องปั่นไฟ
1 KVA = 800 W = 3.5 A
2 KVA = 1600 W = 7 A
3 KVA = 2400 W = 11 A
4 KVA = 3200 W = 14 A
6 KVA = 4800 W = 21 A
8 KVA = 6400 W = 29 A
12.5KVA = 10000 W = 45 A


>การหาค่ามอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 220V  เครื่องปั่นไฟ
มอเตอร์ไฟฟ้าจะดันกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (running) ต่อขนาด 1HP มีค่าประมาณ 746 W 
ถ้าสมมติมอเตอร์มีขนาด 2 แรงม้า จะได้ 1492 W = 6.78A
แต่มอเตอร์มีค่า Power Factor=0.6 PF จะได้ 6.78/0.6 = 11.3 A
แต่ เครื่องปั่นไฟฟ้า ต้องเผื่อไว้อีก 80% จะได้ 11.3/0.8 =14.13 A
ดังนั้นควรเลือก เครื่องปั่นไฟฟ้า 
ที่ขนาด 14.13 x 220  = 3108.6 VA ใช้งานที่ 3K5VA

>การหาค่าไฟฟ้าของ เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส 380V 10 A เครื่องปั่นไฟ
ให้ใช้ P =(root 3)VI
แรงดันไฟฟ้า = 380 Voltage (V)
กระแสไฟฟ้า = ใช้กระแสเฟสเดียว Ampere(A)
และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปมักมีค่า Power Factor=0.8 PF จะได้ 10/0.8 = 12.5 A
แต่ เครื่องปั่นไฟฟ้า ต้องเผื่อไว้อีก 80% ทุกครั้ง = 12.5/0.8 = 15.6 A
ถ้าสมมติเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานเราจับกระแสได้ 10 A ต่อเฟส ใช้ไฟที่ 380V จะได้ขนาด เครื่องปั่นไฟฟ้า ที่
380 x 1.732 x 15.6 = 10267VA ใช้งานที่ 10K5VA
เครื่องปั่นไฟ  ราคาเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่  เครื่องปั่นไฟดีเซลขนาดเล็กราคา


เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟฟ้า "วินเจ็น" เครื่องปั่นไฟฟ้าคุณภาพ ราคาถูกใจ บริการ 24 ชม. เครื่องปั่นไฟ
ติดต่อ คุณโสภณ 027294630/0817252802 เครื่องปั่นไฟ
Website : เครื่องปั่นไฟฟ้าวินเจ็น เครื่องปั่นไฟ

คิดถึง เครื่องปั่นไฟ คุณภาพ คิดถึง เครื่องปั่นไฟ วินเจ็น ราคาเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่  เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก  เครื่องปั่นไฟดีเซลขนาดเล็กราคา

ราคาเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่  เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก  เครื่องปั่นไฟดีเซลขนาดเล็กราคา